LIODI VÀ AC THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHỦA HỒNG ÂN

      Ngày 19/12/2013,tại chùa Hồng Ân xã Bình Nguyên huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình.Ông Trần Văn Tình  CTHĐQT - Tổng Giám Đốc LIODI Group thay mặt cho Công ty LIODI và Công ty Cổ Phần Kiến Trúc AC bàn giao bản vẽ dự án trùng tu tôn tạo Chùa Hồng Ân cho Sư Thầy Thích Thanh Tân.Đây là dự án được ông Trần Văn Tình và ông Phạm Văn Chương giám đốc công ty Kiến Trúc AC cùng ra sức quy hoạch và thiết kế để công đức vào chùa Hồng Ân sau thời gian hai ông vãng cảnh tại chùa và nghe được tâm huyết của sư thầy.Toàn bộ dự án được giao cho LIODI HOMES chịu trách nhiệm thực hiện.

Phối Cảnh Tổng Thể Chùa Hồng Ân

Ông Trần Văn Tình đang giới thiệu vị trí từng hạng mục với các bô lão

Bàn giao thiết kế cho sư thầy