PHÀO CHỈ CAO CẤP CHO LÂU ĐÀI

LIODI-PU: Phụ Trách chuyên môn : Chen Wen Qing

Chức Năng : Sản xuất vật liệu trang trí,phào chỉ trang trí PU

-     Thiết kế nội thất cao cấp

-     Thi công nội thất.

-     Dát vàng - hoàn thiện công trình

Nhiệm Vụ : Thiết kế nội thất các công trình biết thự cao cấp,nhà hàng khách sạn 3 - 5 sao

-     Thiết kế nội thất lâu đài

-     Thi công hoàn thiện nội thất lâu đài biệt thự,nhà hàng,khách sạn.

-     Sản xuất vật liệu trang trí,phào chỉ,hoa văn,mâm trần,bằng chất liệu PU

-     Dát vàng hoàn thiện công trình.

Các Mẫu tham khảo :

Thiết kế nội thất lâu đài sinh đôi Thành Thắng

Hoàn Thiện lâu đài Thành Thắng